Μήνυμα Διοικητή

 

 

 

 «Όραμά μας είναι να αποτελέσουμε πρότυπο λειτουργίας Δημόσιου Νοσοκομείου στη Ελλάδα και να καταξιωθούμε ως παράδειγμα οργανισμού με υψηλό κύρος και άριστο εργασιακό περιβάλλον. 

Η προσέλκυση ιατρών και επιστημόνων (καθώς και λοιπού προσωπικού), με φιλοδοξίες, όρεξη για προσφορά και απρόσκοπτη εφαρμογή των γνώσεών τους, αποτελεί αυτοσκοπό.

Ανθρωπισμός και Αλληλεγγύη, δημιουργία ιδανικών συνθηκών εργασίας, προοπτική επιστημονικής και επαγγελματικής εξέλιξης, όροι που οφείλουν να είναι αυτονόητοι και αδιαπραγμάτευτοι στο ΓΝ-ΚΥ Κυθήρων, καθώς και σε κάθε δημόσιο οργανισμό της χώρας μας»

 

 

 

Ο Διοικητής του ΓΝ-ΚΥ Κυθήρων

Δημήτρης Μοιρασγεντής

 

Διπλ Πολιτικός Μηχανικός Πανεπιστημίου Πατρών

Διπλ Μηχανικός Περιβάλλοντος Πολυτεχνείου Κρήτης

MSc ’Δομοστατικός Σχεδιασμός & Ανάλυση Κατασκευών’ Ε.Μ.Π.

MSc ’Οργάνωση και Διοίκηση Δημόσιων Οργανισμών’ Οικονομικό Παν. Πελ/ήσου